TBe

Tristan Barbara editions

Tristan Barbarà editions, obre casa editora el 1982, convidant als artistes a descobrir i investigar el llenguatge del gravat, perquè realitzin estampes sense límits de grandària. Poetes i escriptors són convidats a col·laborar amb els artistes en la creació, de llibres de bibliofília o d’artista.
Les obres són realitzades en els tallers artesanals de gravat i estampació, Tallers Calcogràfics Joan Barbarà, creats el 1950 a Barcelona. Les edicions de tiratge limitat van numerades i signades pels autors. Tot això seguint una antiga tradició.
Tristan Barbarà és editor i curador d’exposicions d’obra gràfica i llibres d’artista. Va començar col·laborant amb el seu pare, Joan Barbarà, i l’artista Joan Miró, a la realització de la sèrie Gaudí als tallers de Son Boter i el de Barcelona. A partir d’aquesta experiència decideix obrir la seva pròpia editorial, inaugurant les edicions amb Miquel Barceló, que grava les seves primeres estampes.
El 1984 incitat per Joan Brossa, inicia les carpetes d’artista Sextina al Museu de Joguines i El Rei de la Màgia. Realitza i edita, en 1988 el primer gravat de gran format, Totem d’Antoni Tàpies, de dos metres; i s’estrena com curador dirigint una exposició al Monestir de Vilabertran del propi Tàpies amb gravats en gran format i llibres d’artista. La mateixa exposició que va inaugurar el Museu de Céret, a França, i va ser la base de l’exposició Tàpies in prints, organitzada pel MOMA de New York en 1991 i itinerant per les Amèrica.
Tristan Barbarà editions disposa d’obres de més de trenta artistes que han col·laborat en les edicions i llibres d’artista amb textos o poemes, com ara Victor Hugo, Joan Brossa i François Brousse.