Joan Barbarà — BNC

Joan Barbarà
BNC. Biblioteca Nacional de Catalunya.
Setembre 2015