Joan Brossa y Manel Esclusa — Flors de claus (1992)

Flors de claus (1992)
Llibre compost per un poema i set fotografies.
Edició limitada de 28 exemplars, signats i numerats per l’autor.

Tagged with: , , , , , , , , , , ,