Chancho, Joaquim

Joaquim Chancho, Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Pintura. Edició del Llibre A, per l’Escola d’Enginyers d’Industrials de Barcelona. Té obres al MACBA, Museu de Montserrat, Col·lecció Fundació La Caixa, Barcelona, Fundació Caixa de Tarragona, MOMA de Nova York, i col·leccions públiques i privades. Realitza la Série TB-2006, amb 29 edicions en gravat. L’any 2008, el llibre de bibliòfil Teoria dels senyals, i el 2009, realitza 8 gravats de Gran Format, 109 x 208 cm.

Ediciones || Libro: Teoría de las señales (2008)

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,