Signatura dels últims gravats de Rafa Forteza, la nova sèrie de 9 gravats